Wymiana instalacji zimnej wody użytkowej w budynku przy ul. Sadowskiego 6 klatka 6, 6A, 6B w Szczecinie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji zimnej wody użytkowej w budynku przy ul. Sadowskiego 6 klatka 6, 6A, 6B w Szczecinie
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.05.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Starościńska 1
Warszawa 02-516
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Spółka z o.o.
Starościńska 1
Warszawa 02-516
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się