Wykonanie oddymiania i wygrodzenia pożarowego klatek schodowych w obiekcie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Etap IV

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu czwartego etapu oddymiania i wygrodzenia pożarowego klatek schodowych w obiekcie Urzędu Miasta Gdyni przy Alei Marszałka Piłsudskiego 52/54, klatka K5

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.05.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Al. Marszałka Piłsudskiego
Gdynia 81-382
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego
Gdynia 81-382
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się