Prace konserwacyjne schodów zewnętrznych przy budynku nr 261 w kompleksie wojskowym m. Ustka – naprawa nawierzchni schodów wraz z pracami towarzyszącymi.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są prace konserwacyjne schodów zewnętrznych przy budynku nr 261 w kompleksie wojskowym m. Ustka – naprawa nawierzchni schodów wraz z pracami towarzyszącymi. Szczegółowy zakres prac do wykonania określa przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z uwzględnieniem dostawy Inwestora, zamieszczone w osobnych plikach, które stanowią załączniki do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem dostawy Inwestora. Materiały, które będą użyte do wykonania robót, muszą spełniać wymagania Zamawiającego określone w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Kosztorys ofertowy uproszczony zawierający zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu z cenami jednostkowymi i wartością należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z uwzględnieniem dostawy Inwestora.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.05.2020 | 11:30


» Lokalizacja

Lędowo-Osiedle 1N
Ustka 76-271
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Lędowo-Osiedle 1N
Ustka 76-271
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się