Dostawa myjni dezynfektora, myjni do kaczek i basenów oraz ogrzewacza pacjenta dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa myjni dezynfektora, myjni do kaczek i basenów oraz ogrzewacza pacjenta dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
Niniejsze zamówienie obejmuje 3 zadania- załącznik nr 5 (dla każdego zadania osobny plik).
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu instalacji urządzeń dotyczy zadania 2 i 3. W celu dokonania wizji i ustalenia jej terminu należy kontaktować się z kierownikiem działu technicznego – Jackiem Makowskim tel. 68 47 50 680
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i do używania określone ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.05.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Zamkowa 1
Świebodzin 66-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o.
ul. Zamkowa 1
Świebodzin 66-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się