Kompleksowe ubezpieczenie Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach na lata 2020 - 2023

» Opis zapytania

część 1 – kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w podziale na: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (all risks), ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (all risks), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; część 2 – ubezpieczenie floty pojazdów w podziale na: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, ubezpieczenie auto casco, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów, ubezpieczenie Assistance

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.05.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Stadionowa 11
Mysłowice 41-400
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.
ul. Stadionowa 11
Mysłowice 41-400
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się