„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681 - Popławy - Puchały Stare - granica powiatu”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681- Popławy - Puchały Stare - granica powiatu na 3 odcinkach :
• Odcinek A - droga powiatowa Nr 1694B na odcinku od km 0+000 do km 1+383, teren gminy Brańsk
• Odcinek B – droga powiatowa Nr 1694B na odcinku od km 2+850 do km 5+834,50 teren gminy Brańsk
• Odcinek C – droga powiatowa Nr 1694B na odcinku od km 0+446,07 do km 0+715,07, teren gminy Brańsk
Inwestycja 3-letnia.
2. Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą projekt wykonawczy, projekt stałej organizacji ruchu, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna, które są załącznikami niniejszej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.05.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Widowska 1
Bielsk Podlaski 17-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
Widowska 1
Bielsk Podlaski 17-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się