PN.D.PEiB.10.20 Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Endoskopii i Bronchoskopii

» Opis zapytania

Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Endoskopii i Bronchoskopii. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych zadań częściowych określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr 2 do SIWZ – FORMULARZ CENOWY, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2020 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Kośnego 53
Opole 45-372
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Szpital Wojewódzki w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kośnego 53
Opole 45-372
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się