Dostawa i montaż dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych z torowiskiem mocowanym do ściany klatki schodowej na potrzeby obiektu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 16 w Szczecinie

» Opis zapytania

Nazwa: Dostawa i montaż dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych z torowiskiem mocowanym do ściany klatki schodowej na potrzeby obiektu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 16 w Szczecinie
Opis:
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Gwarancja (Proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min. 24 miesiące. . Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Warunki płatności (Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,


Działając w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP (tekst
jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)

Uniwersytet Szczeciński zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: „Dostawę


i montaż dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych z torowiskiem
mocowanym do ściany klatki schodowej na potrzeby obiektu Uniwersytetu
Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 16 w Szczecinie”.
Zakres:


Zakres zamówienia obejmuje prace
polegające na:


- dostawie i montażu dźwigu
platformowego dla osób niepełnosprawnych z torowiskiem

o długości całkowitej ok.10m mocowanym do ściany klatki schodowej na potrzeby
obiektu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 16 w Szczecinie,


- doprowadzeniu zasilania i
montażu zabezpieczenia w rozdzielni głównej budynku,


- wykonaniu dokumentacji
technicznych (2eg.) oraz udziale w rejestracji dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego,


- uzyskanie wszelkich niezbędnych
zgód i opinii celem należytego wykonania zamówienia.


Wymagania:


- zobowiązuje się Wykonawcę do
dostarczenia fabrycznie nowego dźwigu platformowego,


- dźwig musi posiadać certyfikaty i być dopuszczony do
ruchu przez Urząd Dozoru Technicznego,


- proponowane parametry
technicznie:


1. Dane techniczne urządzenia


1.01. Model / typ: dźwig
platformowy z najazdem bocznym


1.02. Wykonanie: wewnętrzne, krzywoliniowy tor jezdny


1.03. Długość toru: ok.10m


1.04. Sposób mocowania mocowanie
toru jezdnego do ściany


1.05. Szerokość złożonej
platformy: ok. 390 mm od ściany


1.06. Wymiar podestu (sxdł.)
800x1000 mm


1.07. Ilość przystanków 2


1.08. Udźwig: 225 kg


1.09. Pobór mocy: 0,5 kW


1.10. Prędkość eksploatacyjna:
0,11 m/s


1.11. Zasilanie: 230V – do
ładowania akumulatorów platformy niezbędne jest gniazdo z bolcem
(zabezpieczenie 10A)


1.12. Wyposażenie dodatkowe:


- jazda platformą automatycznie przy użyciu pilota,


- ręczne składanie i rozkładanie podestu oraz barierek platformy,


- system bezpieczeństwa (przeciwzgnieceniowy),


- alarm akustyczny na platformie,


-
zabezpieczenia przed zjechaniem wózka z platformy (dwie barierki + dolne
burty).


- części, materiały, podzespoły i
urządzenia użyte w przedmiocie zamówienia muszą posiadać odpowiednie
certyfikaty, aprobaty techniczne, homologacje i inne potwierdzenia wymagane
przepisami prawa.


- po wykonaniu zamówienia przeprowadzenie
szkolenia pracowników

Wizja lokalna:


Na wizję lokalną na obiekcie można
umówić się z kierownikiem obiektu – panią Magdalena Reszką tel. 91 444 25
16 w godz. 8:00 ÷15:00.

Osoba do kontaktu:


-
Maciej Balcerkiewicz –
maciej.balcerkiewicz@usz.szczecin.pl;informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
W przypadku pytań:
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2020 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Uniwersytet Szczeciński


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się