Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej na terenie OHZ Nadleśnictwa Krotoszyn w 2020 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu gospodarki łowieckiej na terenie dwóch obwodów łowieckich Ośrodka Hodowli Zwierzyny nadleśnictwa (dalej zwanego również jako OHZ), do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krotoszyn w roku 2020. W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje: organizację polowań, zagospodarowanie obwodów łowieckich, budowę urządzeń łowieckich, dokarmianie zwierzyny, ochronę pól uprawnych i łąk przed szkodami od zwierzyny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.04.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Wiewiórowskiego 70
Krotoszyn 63-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

PGL LP Nadleśnictwo Krotoszyn
ul. Wiewiórowskiego 70
Krotoszyn 63-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się