ZAKUP GAZU TECHNICZNEGO STOSOWANEGO W LOTNICTWIE SZ RP: - tlen skroplony medyczny – 85 Mg

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 2020 roku gazu technicznego stosowanego w lotnictwie SZ RP, tj.: tlen skroplony medyczny - produkt umożliwiający w późniejszym procesie gazyfikacji otrzymanie tlenu gazowego do oddychania spełniającego wymagania normy międzynarodowej ISO 2046:1973 określającej wymagania dotyczące tlenu gazowego używanego do oddychania na statkach powietrznych i innych norm dla tego gazu.
Oferowany gaz techniczny musi spełniać wymagania określone w dokumentach normatywnych. Spełnienie tych wymagań musi być każdorazowo potwierdzane w świadectwach jakości, przekazywanych w chwili odbioru gazu technicznego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenia na obrót gazami medycznymi.
Wykonawca winien posiadać ogólnopolską sieć dystrybucji gazów będących przedmiotem zamówienia oraz musi wskazać w ofercie na druku sporządzonym według załącznika do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, punkty odbioru gazu lotniczego z tym, że odległość punktu dystrybucji do niżej wymienionych jednostek wojskowych (Odbiorców) po weryfikacji za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji (np. Google Maps) nie może być większa niż 200 km.
Odbioru gazu technicznego z poszczególnych punktów będą dokonywali przedstawiciele nw. jednostek wojskowych (Odbiorcy):
• 3. Regionalna Baza Logistyczna Wielkopowierzchniowy Wielobranżowy Skład Materiałowy Kutno;
• 33. Baza Lotnictwa Transportowego Powidz;
• 23. Baza Lotnictwa Taktycznego Mińsk Mazowiecki;
• 22. Baza Lotnictwa Taktycznego Malbork.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.03.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Bohaterów Walk nad Bzurą -
Kutno 99-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

3 Regionalna Baza Logistyczna - Wydział Techniki Lotniczej
ul. Bohaterów Walk nad Bzurą -
Kutno 99-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.