Dostawa środków ochrony roślin oraz nawozów dolistnych dla IUNG-PIB w Puławach, Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Kępa

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony roślin oraz nawozów dolistnych dla IUNG-PIB w Puławach, Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Kępa Zamówienie składa się z 49 części :
1) Dostawa środka grzybobójczego w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych przed chorobami grzybowymi – w ilości 100 kg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
2) Dostawa fungicydów w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu systemicznym dostosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie przed chorobami grzybowymi (pszenica ozima) – w ilości 150 L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
3) Dostawa regulatora wzrostu i rozwoju roślin w formie mikroemulsji do rozcieńczania wodą (ME),(pszenica ozima) – w ilości160 L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
4) Dostawa środka grzybobójczego, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i systemicznym, do stosowania zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych– w ilości 30 L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
5) Dostawa herbicydu selektywnego o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) + herbicyd selektywny o działaniu układowym stosowany nalistnie, w formie zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą (SE).Mieszanina zbiornikowa – w ilości 225 L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
6) Dostawa fungicydu, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC),o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego- 100 L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
7) Dostawa fungicydu, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą(SC) o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego- 20 L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
8) Dostawa herbicydu w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, samosiewów zbóż i innych chwastów jednoliściennych (po ich wzejściu) w niektórych roślinach rolniczych i warzywnych w okresie wegetacji.(rzepak, burak) – w ilości 60 L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
9) Dostawa fungicydu w formie zawiesino-emulsji, o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przed chorobami grzybowymi w rzepaku 35 L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
10) Dostawa Herbicydu w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego oraz chwastów jednoliściennych (w tym chwastnicy jednostronnej) po wschodach w buraku cukrowym, rzepaku ozimym 60 L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
11) Dostawa mieszaniny zbiornikowej:50+25l FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej(EC), o działaniuukładowym i translaminarnym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie przed chorobami grzybowymi + FUNGICYD w postaci stężonej zawiesiny(SC)o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego– w ilości 75 L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
12) Dostawa środka grzybobójczego, w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi– w ilości 100 L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
13) Dostawa środka grzybobójczego, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu systemicznym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi– w ilości 100 L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
14) Dostawa środka chwastobójczego, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i ćwikłowym – w ilości 35 L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
15) Dostawa środka chwastobójczego w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym oraz w buraku ćwikłowym– w ilości 400 L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
16) Dostawa środka chwastobójczego w formie granulatu, do sporządzania zawiesiny wodnej stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym – w ilości 800 g
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
17) Dostawa płynnego nawozu dolistnego, który przeznaczony jest do zapobiegawczego oraz interwencyjnego nawożenia borem upraw rolniczych, warzywniczych i sadowniczych – w ilości 200 L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
18) Dostawa płynnego nawózu dolistnego przeznaczony do nawożenia dolistnego upraw rolniczych, warzywniczych i sadowniczych – w ilości 3000 L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
19) Dostawa środka chwastobójczego w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, w rzepaku ozimym, buraku cukrowym – w ilości 10L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
20) Dostawa środka grzybobójczy, w formie koncentratu stałych cząstek i małych kapsuł zawieszonych w wodzie o działaniu układowym i translaminarnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż oraz buraka cukrowego przed chorobami grzybowymi – w ilości 50 L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ.
21) Dostawa środka owadobójczego w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych– w ilości 40 L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ.
22) Dostawa Fungicyd w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu układowym, translaminarnym i powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego oraz jęczmienia ozimego i jęczmienia jarego przed chorobami grzybowymi – w ilości 65 L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ.
23) Dostawa fungicydu w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), o działaniu układowym do
stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego – w ilości 90L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
24) Dostawa środka owadobójczego w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Środek o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawie ziemniaka, pszenicy jarej i rzepaku ozimego – w ilości 70 L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
25) Dostawa środka owadobójczego w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w rzepaku ozimym – w ilości 60L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
26) Dostawa środka owadobójczego w formie emulsji (olej w wodzie) do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych – w ilości 30 L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
27) Dostawa środka owadobójczego w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących – w ilości 20 kg
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
28) Dostawa Środka owadobójczego w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących i ssących – w ilości 10 kg
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
29) Dostawa Środka chwastobójczego w formie emulsjo - zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczonym do wiosennego zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, owsie i mieszance jęczmienia jarego z owsem – w ilości 200 L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
30) Dostawa herbicydu, w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych (w tym perzu właściwego) w uprawie kukurydzy – w ilości 10 L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
31) Dostawa insektycydu w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą (CS), o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w uprawie ziemniaka, rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, kukurydzy, kukurydzy cukrowej, buraka cukrowego, cebuli, kapusty głowiastej, aronii, chmielu, lnu zwyczajnego (uprawa przeznaczona wyłącznie dla przemysłu włókienniczego) oraz konopi siewnych (uprawa przeznaczona wyłącznie dla przemysłu włókienniczego). Na roślinie działa powierzchniowo – w ilości 6 L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
32) Dostawa środka owadobójczego w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu systemicznym przeznaczony do zwalczania mszyc w pszenicy ozimej, ziemniaku, w uprawie jabłoni, gruszy, śliwy, róży, astra chińskiego, chryzantemy, tytoniu, chmielu, w szkółkach świerku i buka, w szkółkach leśnych, zalesieniach i odnowieniach leśnych oraz na plantacjach nasiennych drzew leśnych – w ilości 10 kg
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
33) Dostawa insektycydu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC). Środek działa głównie na szkodniki ssące. W roślinie działa systemicznie. Transport substancji czynnej środka - spirotetramatu w roślinie odbywa się dwutorowo: poprzez ksylem i floem, co umożliwia ochronę zarówno starszych liści i korzeni, jak przyrostów i nowych liści, które rozwinęły się dopiero po zastosowaniu środka – w ilości 23L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
34) Dostawa akarycydu będącego koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC) na szkodnika działa kontaktowo, na roślinie powierzchniowo. Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków. Wykazuje długie działanie, do kilku tygodni po zabiegu – w ilości 30 L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
35) Dostawa fungicydu w formie rozpuszczalnych w wodzie granulek do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie chmielu przed mączniakiem rzekomym oraz jabłoni przed zgnilizną pierścieniową podstawy pnia – w ilości 300kg
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
36) Dostawa fungicydu, wysoce selektywny koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu wgłębnym i powierzchniowym, do stosowania głównie zapobiegawczego i interwencyjnego
– w ilości 30 L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
37) Dostawa środku grzybobójczego i bakteriobójczego w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin rolniczych i warzywnych przed chorobami powodowanymi przez grzyby, organizmy grzybopodobne i bakterie – w ilości 32 kg
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
38) Dostawa środka grzybobójczego w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, chmielu, roślin sadowniczych i warzywnych przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi – w ilości 90 kg
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
39) Dostawa fungicydu w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, jabłoni, wiśni, czereśni oraz ogórka i pomidora w uprawie gruntowej przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi – w ilości 30 kg
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
40) Dostawa środka grzybobójczego w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi – w ilości 40 kg
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
41) Dostawa środka grzybobójczego w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi – w ilości 100 kg
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
42) Dostawa środka grzybobójczego w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu mezostemicznym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni, truskawki, porzeczek, agrestu, wiśni, czereśni, gruszy, śliwy, malin, borówki i marchwi przed chorobami grzybowymi– w ilości 6 kg
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
43) Dostawa środka grzybobójczego w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni, ziemniaka, pomidora, cebuli, agrestu, porzeczki czarnej i porzeczki czerwonej przed chorobami grzybowymi. – w ilości 25 kg
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
44) Dostawa środków grzybobójczych w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni i mączniakiem jabłoni oraz grusz przed parchem grusz. W zwalczaniu parcha środek wykazuje także działanie wyniszczające – w ilości 4 L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
45) Dostawa fungicydu w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, działającym układowo, przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego i zwalczającego mączniaka prawdziwego i amerykańskiego mączniaka agrestu – w ilości 10 L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
46) Dostawa środka grzybobójczego w formie granul stosowany zapobiegawczo i interwencyjnie w ochronie roślin sadowniczych – w ilości 6 kg
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
47) Dostawa środka owadobójczego, wykazujący działanie kontaktowe i żołądkowe, zwalcza szkodniki ssące i gryzące w uprawie ziemniaka, jabłoni, gruszy, wiśni, czereśni, śliwy, porzeczki czarnej, czerwonej i białej, borówki wysokiej, brzoskwini, moreli, orzecha laskowego, agrestu, aronii i żurawiny – w ilości 3 L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
48) Dostawa preparatu zwilżający przeznaczony do stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin w uprawach roślin rolniczych,sadaowniczych , warzywnych i ozdobnych zawierajacych tlenek poliaklilenowy modyfikowny heptametylotrisiloksanem – w ilości 10 L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ
49) Dostawa środka przendziorkobójczego w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania przędziorków w uprawie jabłoni, gruszy, truskawki oraz w uprawianych pod osłonami pomidorze, papryce i ogórku. Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków z wyjątkiem osobników dorosłych. Na roślinie wykazuje działanie powierzchniowe – w ilości 5 L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres dostaw i wymagań określono w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo – cenowy).
Wszystkie zaoferowane środki ochrony roślin muszą odpowiadać wymogom ustawy z dnia 8 marca 2013 o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2019 r. poz. 1900 z późn.zm) oraz przepisom wykonawczym wydanych na jej podstawie, (tj. posiadać odpowiednie zezwolenia i pozwolenia w zakresie środków ochrony roślin).
Środki ochrony roślin winny posiadać minimum 18 miesięczny okres przydatności do użycia, liczony od dnia dostawy potwierdzonej obustronnie podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym.
3. Wszystkie zaoferowane nawozy muszą odpowiadać wymogom ustawy z dnia 10 lipca 2007 o nawozach i nawożeniu (Dz.U.2018 poz. 1259) oraz przepisom wykonawczych wydanych na jej podstawie, (tj. posiadać odpowiednie certyfikaty niezbędne do dystrybucji i funkcyjnego zastosowania poszczególnych nawozów).
Nawozy winny posiadać minimum 18 miesięczny okres przydatności do użycia, liczony od dnia dostawy potwierdzonej obustronnie podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym.
4. Dostarczany przedmiot zamówienia musi posiadać przewidziane prawem dopuszczenia, zezwolenia lub atesty oraz zawierać:
a) właściwe oznakowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
b) opakowanie gwarantujące właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniami w czasie transportu i odpowiednio do wymagań przewoźnika. W przypadku zaniedbania wszelkimi kosztami z tego wynikającymi zostanie obciążony Wykonawca
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w przedmiotowym postepowaniu.
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w przedmiotowym postępowaniu.
10. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych.
11. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
12. Zamawiający nie udziela zaliczek w przedmiotowym postępowaniu.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne. Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
14. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę następujących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu dostawy.
15. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.
16. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kazimierska
Puławy 24-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Rolniczy Zakład Doświadczalny "Kępa"
ul. Kazimierska
Puławy 24-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się