Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem gazów medycznych

» Opis zapytania

1 Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnej:
1) Dostawie:
a) tlenu medycznego ciekłego z jednoczesną dzierżawą zbiornika na ciekły tlen o pojemności 3000 – 3500L wraz z urządzeniami rozprężającymi – wg zestawienia i wymogów szczegółowo określonych w punkcie 3.2 SIWZ,
b) tlenu medycznego sprężonego w butlach wraz z dzierżawą butli – wg zestawienia i wymogów szczegółowo określonych w punkcie 3.3 SIWZ,
c) napełnieniu tlenem sprężonym wraz z legalizacją butli 2-3L i 10L będących własnością zamawiającego – wg zestawienia i wymogów szczegółowo określonych w punkcie 3.4 SIWZ,
2) Dostawie podtlenku azotu medycznego w butlach wraz z dzierżawą butli oraz dwutlenku węgla medycznego do zastosowań wewnętrznych wraz z dzierżawą butli – wg zestawienia i wymogów szczegółowo określonych w punkcie 3.5 SIWZ,
3) Dostawie mieszanki medycznego podtlenku azotu z tlenem medycznym (50% v/v + 50% v/v) wraz z dzierżawą butli i stojaków – wg zestawienia i wymogów szczegółowo określonych w punkcie 3.6 SIWZ,
dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zgodnie z potrzebami zamawiającego w okresie 36 miesięcy oraz zgodnie z zasadami i wymogami szczegółowo określonymi w punktach 3.2 – 3.16 przedmiotowej SIWZ.
2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony tlen medyczny będący przedmiotem niniejszego zamówienia muszą spełniać wymogi Farmakopei Europejskiej Ph.Eur.0417. Wykonawca zapewni zgodność i jakość dostarczonego ciekłego tlenu z obowiązującymi normami PN-C-84911:1997 i F.P.IV oraz dołączy do każdej dostawy wyniki badań czystości gazu – świadectwa kontroli jakości. Wykonawca zapewni zgodność i jakość dostarczonego sprężonego tlenu medycznego z obowiązujacymi normami PN-C-84910:1997 i F.P.IV oraz dołączy do każdej dostawy wyniki badań czystości gazu – świadectwa kontroli jakości. Wykonawca zapewni zgodność i jakość dostarczonego medycznego dwutlenku węgla i mieszanki 50% O2 / 50% N2O z obowiązującymi normami prawnymi dla wyrobów in-vivo oraz dostarczy do każdej dostawy wyniki badań czystości gazu – świadectwa kontroli jakości.
3. Wykonawca dostarczał będzie tlen ciekły do swojego zbiornika na podstawie wskazań telemetrii bez interwencji ze strony zamawiającego. Po zainstalowaniu telemetrii na zbiorniku zamawiającego dostawy tlenu do zbiornika zamawiającego również na podstawie wskazań telemetrii bez interwencji ze strony zamawiającego, w przypadku awarii systemu – po telefonicznym zgłoszeniu.
4. Ponadto zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia, o którym mowa wyżej musi posiadać wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami prawa np. zezwolenia, certyfikaty itp. dopuszczające dostarczone gazy medyczne do użytkowania medycznego na terenie Polski zgodnie z przeznaczeniem, któremu mają służyć.
5. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw gazów medycznych przez czas trwania umowy będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień częściowych składanych przez Kierownika Sekcji Technicznej Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ponadto zamawiający zastrzega, że w zakresie dostawy tlenu medycznego ciekłego do zbiorników, w związku z możliwością zdalnego monitorowania, to na wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia zamawiającemu ciągłych dostaw tlenu medycznego ciekłego tak, aby jego stan w zbiorniku nie był niższy niż 20% pojemności zbiornika.
6. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostawy gazów medycznych odbywać się będzie sukcesywnie najdłużej w terminie 3 dni (Uwaga – parametr oceniany w kryteriach wyboru oferty) licząc od dnia złożenia zamówienia częściowego w godzinach od 8:00 do 14:00, a w przypadkach awaryjnych do 12 godzin po zgłoszeniu.
7. Wymiana towaru wadliwego, nie zgodnego z zamówieniem częściowym, towaru złej jakości, dostarczonego w niewłaściwych opakowaniach, ze zwłoką nastąpi w ciągi 48 godzin od złożenia reklamacji na koszt i ryzyko wykonawcy.
8. Zamawiający informuje, że podana w punktach 3.2 – 3.6 SIWZ ilość poszczególnych gazów medycznych będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, a w sytuacjach tego wymagających nawet rezygnacja z całości niektórych pozycji.
9. Ponadto zamawiający zastrzega, że dostawy objęte niniejszym przedmiotem zamówienia musi być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
10. Zamawiający zastrzega, że dostawa gazów medycznych w butlach wykonawcy musi odbywać się w butlach posiadających ważną legalizację.
11. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, która stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Kamieniec 10
Zakopane 34-500
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10
Zakopane 34-500
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.