Sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników laboratoryjnych do celów naukowo-badawczych na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników laboratoryjnych do celów naukowo- badawczych na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz Cenowy”

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Kasprzaka
Warszawa 01-224
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka
Warszawa 01-224
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się