Dostawa Obłożeń chirurgicznych , sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole według poszczególnych pakietów

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną sprzedaż i dostawę obłożeń chirurgicznych, jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w ramach oddzielnych pakietów Szczegółowy sposób wykonania zamówienia został opisany w projekcie umowy. szczegółowy opis wymagań i parametrów jakościowych , szacunkowe zapotrzebowanie zostały określone w druku formularz cenowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Poniatowskiego 25
Koło 62-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Poniatowskiego 25
Koło 62-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się