Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla personelu.

» Opis zapytania

Nazwa: Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla personelu.
Opis:
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
offer_value (Wartość oferty)
Formularz cenowy (Wszystkie pozycje z załącznika z1 Formularz cenowy muszą zostać wypełnione. Konieczne załączenie pliku z1 Formularz cenowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Zapytanie ofertowe (Wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym muszą zostać spełnione. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.03.2020 | 11:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Czeladzkie Wodociągi Sp z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się