Dostawa artykułów biurowych na potrzeby AMW SINEVIA Sp. z o.o.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych wg. zestawienia, zawartego i zgodnego ze wzorem formularza/y cenowego/ych, stanowiącego/ych integralną część SIWZ (załączniki nr 2.1, 2.2, 2.3 do SIWZ - odpowiednio dla części zamówienia nr 1-3). Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części, tj.: 1) Część zamówienia nr 1 – Materiały biurowe; 2) Część zamówienia nr 2 – Papier; 3) Cześć zamówienia nr 3 – Materiały archiwizacyjne. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz rozładować przedmiot zamówienia, na własny koszt do magazynów Zamawiającego w podanych poniżej lokalizacjach: 1) 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 6, 2) 62-200 Gniezno, ul. Jana III Sobieskiego 20, 3) 63-700 Krotoszyn , ul. 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 12, 4) 37-500Jarosław, ul. 3-go Maja 80d. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tj.: prawo niezrealizowania do 50% zakresu przedmiotu zamówienia określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy lub możliwość zwiększenia do 50% zakresu przedmiotu zamówienia określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy. Szczegółową ilości oraz opis przedmiotu zamówienia przedstawiają załącznik nr 2.1, 2.2, 2.3 do SIWZ – Wzór/y formularza/y cenowego/ych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.03.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Ignacego Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

AMW SINEVIA Sp. z o.o.
ul. Ignacego Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Artykuły, sprzęt i usługi biurowe z ostatnich 10 dni.