Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Opole Miasta Opola

» Opis zapytania

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Opole Miasta Opola, polegająca na:
• uzupełnieniu bazy danych ewidencyjnych i utworzeniu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnych z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393),
• weryfikacji i modyfikacji danych ewidencyjnych do wymagań określonych w ww. rozporządzeniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 11:30


» Lokalizacja

Rynek-Ratusz -
Opole 45-015
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Miasto Opole
Rynek-Ratusz -
Opole 45-015
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się