Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu, aneksów do uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie powiatu żuromińskiego oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wybranych projektów uproszczonych planów urządzenia lasu, aneksów do uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu.

» Opis zapytania

Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu, aneksów do uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie powiatu żuromińskiego oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wybranych projektów uproszczonych planów urządzenia lasu, aneksów do uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu.
I. Uproszczone plany urządzenia lasu, aneksy do uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacja stanu lasu
1. Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL) dla 24 obrębów ewidencyjnych , aneksów do UPUL dla 4 obrębów ewidencyjnych i inwentaryzacji stanu lasu dla 2 obrębów ewidencyjnych, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie powiatu żuromińskiego w 4 gminach powiatu żuromińskiego tj. Bieżuń, Kuczbork -Osada, Lubowidz, Siemiątkowo na powierzchni 2207,0328 ha lasów figurujących w ewidencji gruntów i budynków jako las (Ls) oraz na powierzchni 5,21 ha lasów przeznaczonych do zalesienia na podstawie stosownej decyzji administracyjnej (zalesionych w ramach PROW) .
2. Sporządzenie aneksów do UPUL dla 2 obrębów ewidencyjnych: obręb Kozilas gmina Lubowidz oraz obręb Łaszewo gmina Siemiątkowo gdzie ubyło powierzchni 2,06 ha na podstawie decyzji zgody zmiany lasu na użytek rolny.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Józefa Piłsudskiego 4
Żuromin 09-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiat Żuromiński
Plac Józefa Piłsudskiego 4
Żuromin 09-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się