Usunięcie skutków zapadnięcia odcinka ulicy Racjonalizatorów spowodowanego szkodami górniczymi.

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usunięcie skutków zapadnięcia odcinka ulicy Racjonalizatorów w Bytomiu spowodowanego szkodami górniczymi.
3.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w:
 Przedmiarze Robót,
 Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),
 Wzorze Umowy,
które stanowią odpowiednie załączniki do specyfikacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Smolenia 35
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się