Dostawa systemu do charakterystyki cząstek wtórnego aerozolu organicznego (SOA) wyposażonego w skaningowy spektrometr wielkości cząstek.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do charakterystyki cząstek wtórnego aerozolu organicznego (SOA) wyposażonego w skaningowy spektrometr wielkości cząstek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Narutowicza 11/12
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
Narutowicza 11/12
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się