Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni chodników będących w administracji tutejszego Zarządu Dróg Powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni chodników będących w administracji tutejszego Zarządu Dróg Powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020.
Zamawiający przewiduje wykonanie następujących robót:
- rozbiórkę istniejących krawężników i nawierzchni chodników oraz wjazdów bez naruszania nawierzchni jezdni;
- zabudowę nowych krawężników (wysokość odkrycia 12cm) /krawężników najazdowych (wysokość odkrycia 4 cm) na ławie betonowej z oporem;
- zabudowę nowych oporników betonowych na ławie cementowo – piaskowej;
- wykonanie nowej nawierzchni chodników i wjazdów na podsypce cementowo piaskowej z uprzednim uzupełnieniem, dogęszczeniem i profilowaniem istniejącej konstrukcji chodników kostką betonową (chodniki kostka gr. 8 cm koloru szarego, wjazdy kostka gr. 8 cm koloru czerwonego) oraz ewentualnym uzupełnieniem podbudowy;
- regulację urządzeń obcych;
- zalanie masą bitumiczną szczeliny pomiędzy nawierzchnią jezdni a krawężnikiem;
- opracowanie, zatwierdzenie, wprowadzenie, utrzymanie i demontaż tymczasowej organizacja ruchu na czas prowadzenia robót po stronie Wykonawcy;
- utylizacja materiałów z rozbiórki.
Uwaga! Należy dokonać wyceny uśrednionej za remont 1 m2 nawierzchni chodnika z uwzględnieniem wszystkich powyższych prac.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Pyskowicka 54
Tarnowskie Góry 42-612
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach
ul. Pyskowicka 54
Tarnowskie Góry 42-612
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się