Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły w Cybince

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły
w Cybince, tj. modernizacji instalacji elektrycznej w budynku szkoły przy ul. Szkolnej 15 w Cybince ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia
w ciągach komunikacyjnych ,oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
Szczegółowy zakres robót dot. m. in.:
1) Demontażu wewnętrznych linii zasilających tablice obwodowe,
2) Demontażu oświetlenia w ciągach komunikacyjnych parteru, pietra, poddasza sanitariatów, pom. Nr 21, w piwnicy w warsztacie, pom. konserwatora w węźle cieplnym,
3) Demontażu gniazd wtykowych w pom nr 14, 21 w piwnicy w warsztacie, pom konserwatora i w węźle cieplnym.
4) Demontażu tablic rozdzielczych głównych na parterze, ( oprócz tablicy z pomiarem półpośrednim) wyłącznika głównego P.poż, tablic obwodowych na parterze, piętrze i w piwnicy pod starą częścią Szkoły
5) Wykonania zasilania instalacji elektrycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2,
6) Wykonanie tablicy głównej TG z instalacja wymaganego osprzętu,
7) Wykonanie tablicy TW,
8) Wyłącznik P.Poż
9) Wykonanie nowych wewnętrznych linii zasilających tablice obwodowe,
10) Wykonanie tablic obwodowych dla parteru, piętra piwnic, poddasza oraz TK
w pracowni komputerowej,
11) Wykonanie obwodów oświetlenia i gniazd wtykowych,
12) Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego,
13) Montaż nowego oświetlenia,

Roboty wykończeniowe (po bruzdach) musza być wykonane na gładko (pozostawiona ma być gładka i równa powierzchnia – bez ubytków). Wszystkie oprawy oświetleniowe objęte przedmiotem zamówienia muszą być wyposażone w źródło światła.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają (poza niniejszą SIWZ): Dokumentacja techniczna (projekt budowlany), przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące odpowiednio załączniki Nr 6, 7 i 8
do SIWZ (zwana także dalej dokumentacją projektową).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Szkolna 15
Cybinka 69-108
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zespół Szkół w Cybince
Szkolna 15
Cybinka 69-108
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się