Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Osiek W imieniu Gminy Osiek, która jest Zamawiającym, działa na podstawie art. 15 ust. 2, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Pełnomocnik – Inter-Broker sp. z o.o.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Osiek. Przedmiot zamówienia podzielony został na cztery następujące części:

Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Osiek. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Osiek. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej (tzw. ubezpieczenie Zielona Karta – ubezpieczenie bezskładkowe),
3) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco,
4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
5) ubezpieczenie mini assistance (ubezpieczenie bezskładkowe, jeśli wykonawca takie posiada).

Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Osiek. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) ubezpieczenie imienne członków Ochotniczych Straży Pożarnych w nawiązaniu do art. 26
i 26a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
2) ubezpieczenie bezimienne członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w nawiązaniu do art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Część IV: Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Osiek. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Osiek będące nadwyżką ponad ubezpieczenie podstawowe.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Żeglarska 31
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Inter Broker sp z o.o.
ul. Żeglarska 31
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się