Zapotrzebowanie na artykuły chemiczne

» Opis zapytania

Nazwa: Artykuły chemiczne
Opis: W załączniku znajduje się formularz, należy go wypełnić i odesłać.
Ilość: 1 [dostawa]

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (7 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Warunki płatności (Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:
1. Termin realizacji zamówienia 7 dni od dnia ogłoszenia wyboru ofert.
2. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu /przesyłki leżą po stronie wykonawcy.
3. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 21 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez
zamawiającego adres.
4. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl.
5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega
sobie prawo dokonania zwrotu na koszt dostawcy/wykonawcy.
6. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy.
7. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia .
8. Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie
będzie brany pod uwagę w postępowaniu. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww.Regulaminu i jego akceptacja.
9. Prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza.
Akceptując Regulamin Wykonawca wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
W przypadku braku zgody na powyższe warunki -nie należy składać oferty.
Dostawca oświadcza, że Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z akcyzą.
Sprzedający dostarcza tylko fakturę Vat.

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 67 263 22 33 wew. 444, osoba kontaktowa Emilia Czekała- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.02.2020 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się