Sporządzenie ekspertyzy w zakresie zmian metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie ekspertyzy w zakresie zmian metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. Po zawarciu umowy (wzór Istotnych Postanowień Umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ) stanowił on będzie Załącznik nr 3 do umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Plac Trzech Krzyży 3/5
Warszawa 00-507
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi doradcze

» Dane nabywcy

Ministerstwo Rozwoju
Plac Trzech Krzyży 3/5
Warszawa 00-507
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się