Dostawa podłoży bakteryjnych stałych i płynnych

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Opis i specyfikacja:
Szanowni Państwo,

w załącznikach do
postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną
z przedmiotem zamówienia.UWAGA w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wraz z
ofertą oświadczeń i dokumentów wskazanych w Rozdziale VII SIWZ (nie dotyczy
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2020 | 11:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się