Przegląd urządzeń klimatyzacyjnych typu SPLIT i przenośnych oraz przeniesienie 3 szt. klimatyzatorów w inne lokalizacje.

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (14 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Warunki płatności (Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

1. Przed złożeniem
oferty wstępnej, Oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z
warunkami Ogłoszenia;2. Przedmiot
zamówienia musi spełniać wymagania określone w warunkach Ogłoszenia;3. Szczegółowe zasady
realizacji przedmiotu zamówienia, warunki płatności oraz inne istotne
postanowienia zostały zawarte we wzorze Druku Zakupu, który stanowi załącznik do Ogłoszenia;4. Postępowanie jest
dwuetapowe: I etap - złożenie oferty wstępnej, II etap – aukcja elektroniczna.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany formy II etapu;5. O terminie aukcji
elektronicznej Oferenci zostaną poinformowani oddzielną korespondencją; 6. Zamawiający dokona
wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert złożonych w I lub II etapie w
zależności od tego, w którym z nich wpłynie oferta najkorzystniejsza;7. Zamawiający
zastrzega, że może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podania
przyczyny;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.03.2020 | 11:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Przewozy Regionalne


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.