Dostawa wraz z transportem gazów sprężonych i skroplonych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Politechniki Łódzkiej.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są dostawy wraz z transportem gazów sprężonych i skroplonych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Łódzkiej. Zamówienie podzielone jest na 4 części:
Część nr 1 – Dostawa gazów technicznych i najem butli; Część nr 2 – Dostawa suchego lodu; Część nr 3 – Dostawa ciekłego azotu; Część nr 4 – Dostawa ciekłego helu.
W ramach Części nr 1 zamówienia Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Realizacja prawa opcji polegać będzie na powtórzeniu usług określonych w Załączniku nr 1.1 do SIWZ (Arkusz kalkulacyjny), maksymalnie do kwoty netto 10.000,00 PLN. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach i po cenach jednostkowych jak zamówienie podstawowe. W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem o sposobie i ilości realizowanej opcji.
W ramach Części nr 2 zamówienia Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Realizacja prawa opcji polegać będzie na powtórzeniu usług określonych w Załączniku
nr 1.2 do SIWZ (Arkusz kalkulacyjny), maksymalnie do kwoty netto 10.000,00 PLN. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach i po cenach jednostkowych jak zamówienie podstawowe. W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem o sposobie i ilości realizowanej opcji.
W ramach Części nr 3 zamówienia Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Realizacja prawa opcji polegać będzie na powtórzeniu usług określonych w Załączniku
nr 1.3 do SIWZ (Arkusz kalkulacyjny), maksymalnie do kwoty netto 20.000,00 PLN.
Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach i po cenach jednostkowych jak zamówienie podstawowe. W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem o sposobie i ilości realizowanej opcji.
W ramach Części nr 4 zamówienia Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Realizacja prawa opcji polegać będzie na powtórzeniu usług określonych w Załączniku
nr 1.4 do SIWZ (Arkusz kalkulacyjny), maksymalnie do kwoty netto 10.000,00 PLN. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach i po cenach jednostkowych jak zamówienie podstawowe. W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem o sposobie i ilości realizowanej opcji.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.03.2020 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Żeromskiego 116
Łódź 90-924
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Politechnika Łódzka, Zamówienia Publiczne
ul. Żeromskiego 116
Łódź 90-924
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.