Zakup i sukcesywne dostawy pierwszych środków ochrony roślin oraz nasion grochu w 2020 roku

» Opis zapytania

. Przedmiot zamówienia stanowi Zakup i sukcesywne dostawy pierwszych środków ochrony roślin oraz nasion grochu w 2020 roku, wskazanych we wzorze formularza ofertowego – załącznik nr 1 i 1A do SIWZ.
Kod CPV: 24450000-3, 03111000-2
2.Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia i wszystkich części zamówienia:
Miejscem realizacji dostaw przedmiotu zamówienia jest magazyn Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów – Obory w Oborach, 05 – 520 Konstancin Jeziorna.
3. Zamówienie podzielone jest na 31 części (31 zadania) wskazane w rozdziale IV SIWZ.

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 1, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Corum 502,4 SL lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w rozdziale III

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 2, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Input 460 EC lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w rozdziale III

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 3, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Moddus Start 250 DC lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w rozdziale III

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 4, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Orius Extra 250 EW lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w rozdziale III

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 5, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Stabilan 750 SL lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w rozdziale III

Inne informacje dotyczące części zamówienia:


• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 6, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Trend 90EC lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w rozdziale III

Inne informacje dotyczące części zamówienia:


• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 7, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Ventur 300 SC lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w rozdziale III

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 8, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Artemis 450 EC lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w rozdziale III

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 9, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Axial 50 EC lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w rozdziale III

Inne informacje dotyczące części zamówienia:


• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 10, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Camaro 306 SE lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w rozdziale III

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 11, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Coma 20 WG lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w rozdziale III

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 12, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Porter 250 EC lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w rozdziale III

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 13, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Toprex 375 SC lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w rozdziale III

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 14, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Wing P 462,5 EC lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w rozdziale III

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 15, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Zetrola 100 EC lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w rozdziale III

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 16, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Roxy 800 EC lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w rozdziale III

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 17, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Marqis 360 CS lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w rozdziale III

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 18, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Rhizobium Groch lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w rozdziale III

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 19, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Drill lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w rozdziale III

Inne informacje dotyczące części zamówienia:
• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 20, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Pesticlean lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w rozdziale III

Inne informacje dotyczące części zamówienia:


• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 21, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Caramba 60 SL lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w rozdziale III

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 22 cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Medax Max lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w rozdziale III

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 23, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Mospilan 20 SC lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w rozdziale III

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 24, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Pictor 400 SC lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w rozdziale III

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 25, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Priaxor lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w rozdziale III

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 26, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Proalfacypermetrin lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w rozdziale III

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 27, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Proteus 110 OD lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w rozdziale III

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 28, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Soprano 125 SC lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w rozdziale III

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 29, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Sulcotrex 500 SC lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w rozdziale III

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 30, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Tamizan 040 OD lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w rozdziale III

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 31, cpv: 03111000-2

Krótki opis części zamówienia:
Nasiona kwalifikowanego grochu siewnego Salamanca C1

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w rozdziale III

Inne informacje dotyczące części zamówienia:


Nr Zadania Nazwa Jednostka miary Ilość Uprawa kluczowa Termin realizacji
1. Corum 502,4 SL lub równoważny Litry 64 Groch Od dnia podpisania umowy do 30 marca 2020 roku
2. Input 460 EC lub równoważny Litry 100 Pszenica ozima, pszenica jara Od dnia podpisania umowy do 30 marca 2020 roku
3. Moddus Start 250 DC lub równoważny Litry 76 Pszenica Ozima, Pszenica Jara, Pszenżyto Od dnia podpisania umowy do 30 marca 2020 roku
4. Orius Extra 250 EW lub równoważny Litry 110 Pszenica Ozima Od dnia podpisania umowy do 30 marca 2020 roku
5. Stabilan 750 SL lub równoważny Litry 45 Pszenica Ozima, Pszenica Jara, Pszenżyto ozime, Rzepak Od dnia podpisania umowy do 30 marca 2020 roku
6. Trend 90 EC lub równoważny Litry 10 Wszystkie wymienione w etykiecie preparatu wymienionego z nazwy Od dnia podpisania umowy do 30 marca 2020 roku
7. Ventur 300 SC lub równoważny Litry 64 Pszenica Ozima Od dnia podpisania umowy do 30 marca 2020 roku
8. Artemis 450 EC lub równoważny Litry 62 Pszenżyto Od dnia podpisania umowy do 23 marca 2020 roku
9. Axial 50 EC lub równoważny Litry 45 Pszenica Ozima, Pszenica Jara, Pszenżyto Od dnia podpisania umowy do 23 marca 2020 roku
10. Camaro 306 SE lub równoważny Litry 40 Pszenica Ozima, Pszenżyto, Od dnia podpisania umowy do 23 marca 2020 roku
11. Coma 20 WG lub równoważny Gramy 1100 Pszenica Ozima, Pszenica Jara, Pszenżyto Od dnia podpisania umowy do 23 marca 2020 roku
12. Porter 250 EC lub równoważny Litry 15 Rzepak ozimy Od dnia podpisania umowy do 23 marca 2020 roku
13. Toprex 375 SC lub równoważny Litry 57 Rzepak ozimy Od dnia podpisania umowy do 23 marca 2020 roku
14. Wing P 462,5 EC lub równoważny Litry 104 Groch Od dnia podpisania umowy do 23 marca 2020 roku
15. Zetrola 100 EC lub równoważny Litry 100 Rzepak ozimy Od dnia podpisania umowy do 23 marca 2020 roku
16. Roxy 800 EC lub równoważny Litry 100 Ziemniak, pszenica Od dnia podpisania umowy do 23 marca 2020 roku
17. Marqis 360 CS lub równoważny Litry 7 Rzepak ozimy Od dnia podpisania umowy do 23 marca 2020 roku
18. Rhizobium Groch lub równoważny Litry 7 - Od dnia podpisania umowy do 23 marca 2020 roku
19. Adjuwant Drill lub równoważny Litry 32 - Od dnia podpisania umowy do 23 marca 2020 roku
20. Pesticlean lub równoważny Litry 20 - Od dnia podpisania umowy do 23 marca 2020 roku
21. Caramba 60 SL lub równoważny Litry 76 Pszenica Ozima, Pszenica Jara, Od dnia podpisania umowy do 18 kwietnia 2020 roku
22. Medax Max lub równoważny Kilogramy 46 Pszenica ozima Od dnia podpisania umowy do 18 kwietnia 2020 roku
23. Mospilan 20 SG lub równoważny Kilogramy 22 Rzepak ozimy Od dnia podpisania umowy do 18 kwietnia 2020 roku
24. Pictor 400 SC lub równoważny Litry 71 Rzepak ozimy Od dnia podpisania umowy do 18 kwietnia 2020 roku
25. Priaxor lub równoważny Litry 119 Pszenica ozima, pszenica jara Od dnia podpisania umowy do 18 kwietnia 2020 roku
26. Proalfacypermetrin lub równoważny Litry 10 Pszenica ozima, rzepak ozimy Od dnia podpisania umowy do 18 kwietnia 2020 roku
27. Proteus 110 OD lub równoważny Litry 115 Rzepak ozimy, groch Od dnia podpisania umowy do 18 kwietnia 2020 roku
28. Soprano 125 SC lub równoważny Litry 43 Pszenica ozima, pszenica jara Od dnia podpisania umowy do 18 kwietnia 2020 roku
29. Sulcotrex 500 SC lub równoważny Litry 222 Kukurydza Od dnia podpisania umowy do 18 kwietnia 2020 roku
30. Tamizan 040 OD lub równoważny Litry 120 Kukurydza Od dnia podpisania umowy do 18 kwietnia 2020 roku
31. Nasiona kwalifikowanego grochu siewnego Salamanca C1 w opakowaniu BIG – BAG Tony 12,50 - 3 dni od dnia podpisania umowy

Zamawiający uzna preparat za równoważny, jeżeli:
1. Treść etykiety rejestracyjnej, karty charakterystyki lub ulotki zaoferowanego preparatu równoważnego będzie odpowiadać treści etykiety rejestracyjnej, karty charakterystyki lub ulotki preparatu wymienionego z nazwy handlowej w następującym zakresie:
- rodzaju i ilości substancji czynnej (w przypadku zaproponowania preparatu równoważnego ilość substancji czynnej, zawartej w preparacie równoważnym nie może być mniejsza niż ilość substancji czynnej zawartej w preparacie wymienionym z nazwy handlowej – jeśli dotyczy);
- formulacji (jeśli dotyczy);
- zakresu stosowania (rodzaju zarejestrowanej uprawy kluczowej – jeśli dotyczy)
2. Środek równoważny będzie dopuszczony do stosowania, poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (jeśli dotyczy):
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.03.2020 | 08:30


» Lokalizacja

Obory 8
Konstancin Jeziorna 05-520
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

SGGW Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory
Obory 8
Konstancin Jeziorna 05-520
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się