Dostawy gazów medycznych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy gazów medycznych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 2 do SIWZ – FORMULARZU CENOWYM
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania:
Pakiet I - Dostawa tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego oraz tlenu medycznego sprężonego i podtlenku azotu medycznego w butlach wraz z dzierżawą butli
Przedmiotem zamówienia w pakiecie I jest systematyczna dostawa transportem specjalistycznym Wykonawcy
- tlenu medycznego w stanie ciekłym z dzierżawą zbiornika do siedziby Zamawiającego
w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zamawiana ilość ciekłego tlenu medycznego (lek) – 140 000 kg;
- tlenu medycznego w stanie sprężonym wraz z dzierżawą butli do siedziby Zamawiającego - w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zamawiana ilość sprężonego tlenu medycznego w butlach: 10,7 m3 -48 szt., butle 6,4 m3 – 2730 szt., butle 1,6 m3 – 430 szt. i butle 0,32 m3 – 450 szt. Butle nie mogą być zużyte lub zardzewiałe (powłoka lakiernicza musi być czysta, trwała i pełna);
- medycznego podtlenku azotu wraz z dzierżawą butli do siedziby Zamawiającego - w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zamawiana ilość medycznego podtlenku azotu w butlach 7 kg - 70 szt. Butle nie mogą być zużyte lub zardzewiałe (powłoka lakiernicza musi być czysta, trwała i pełna).
Zadanie II – Dostawa dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii i dwutlenku węgla medycznego do krioterapii wraz z dzierżawą butli
Przedmiotem Zamówienia w pakiecie II jest systematyczna dostawa transportem specjalistycznym Wykonawcy
- medycznego dwutlenku węgla do laparoskopii wraz z dzierżawą butli do siedziby Zamawiającego - w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zamawiana ilość sprężonego dwutlenku węgla w butlach 7,5 kg – 120 szt. Butle nie mogą być zużyte lub zardzewiałe (powłoka lakiernicza musi być czysta, trwała i pełna);
- medycznego dwutlenku węgla do krioterapii wraz z dzierżawą butli do siedziby Zamawiającego - w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zamawiana ilość sprężonego dwutlenku węgla w butlach 7,5 kg – 420 szt. Butle nie mogą być zużyte lub zardzewiałe (powłoka lakiernicza musi być czysta, trwała i pełna);
3. Wykonawca oświadcza, że zadeklarowane przez niego w ofercie: gazy medyczne, zbiornik kriogeniczny i butle posiadają aktualne dopuszczenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej.
4. Wykonawca do każdej dostawy dołączy „Certyfikat analityczny tlenu medycznego” potwierdzający czystość sprężonego tlenu medycznego i „Świadectwo kontroli jakości dwutlenku węgla medycznego”
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania zamówienia w zakresie ilościowym i wartościowym do -10% wartości umowy.
6. W zakresie montażu i demontażu zbiornika tlenu ciekłego Wykonawca ma obowiązek :
a. W terminie 2 dni od dnia demontażu dotychczasowego zbiornika tlenu medycznego wykonać montaż nowego zbiornika o pojemności min. 3000 kg ciekłego tlenu oraz dokonać wszelkich koniecznych uzgodnień w celu jego odbioru i dopuszczenia do eksploatacji przez odpowiednie organ;. w tym czasie Wykonawca zapewnia stałą dostawę butli tlenu medycznego do układu rezerwowego;
b. W terminie do 3 dni od daty wygaśnięcia umowy dokonać demontażu zbiornika przy czym ostatnia dostawa ciekłego tlenu medycznego musi przewidywać dostosowaną do tego terminu dostawę odpowiedniej ilości tlenu; w okresie demontażu zbiornika Wykonawca zapewnia stałą dostawę butli tlenu medycznego do układu rezerwowego;
c. Dopuszcza się zmianę ww. terminów pod warunkiem ich wspólnego uzgodnienia pomiędzy dotychczasowym Wykonawcą, nowym Wykonawcą i Zamawiającym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Aleje Grunwaldzkie 1
Tomaszów Lubelski 22-600
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Aleje Grunwaldzkie 1
Tomaszów Lubelski 22-600
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się