Nasadzanie drzew w ciągu ulicy Knosały w Radzionkowie oraz w ciągu ulicy Wyzwolenia w Ossach wraz z karczowaniem istniejących pni

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest nasadzanie drzew w ciągu ulicy Knosały w Radzionkowie oraz w ciągu ulicy Wyzwolenia w Ossach wraz z karczowaniem istniejących pni oraz 3 letnią pielęgnacją oraz profilowaniem skarp.

Przedmiot zamówienia został dokładnie określony w przedmiarze planowanych usług stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę z zachowaniem należytej staranności, w oparciu o obowiązujące przepisy, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.03.2020 | 09:15


» Lokalizacja

ul. Pyskowicka 54
Tarnowskie Góry 42-612
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach
ul. Pyskowicka 54
Tarnowskie Góry 42-612
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się