Zakup i dostawa masy asfaltowej na zimno dla potrzeb Sekcji Eksploatacji: Opole Główne, Kluczbork i Kamieniec Ząbkowicki. Masa asfaltowa pakowana w workach. Dostawa na podstawie złożonych zamówień w dwóch terminach: I termin do 15.04.2020 r II termin do 30.08.2020 r

» Opis zapytania


Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe otwarte
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Podstawa prawna: Regulamin logistyczny
Kategoria zakupowa / grupa materiałowa zamawiającego: REMONT - NAPRAWA NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ
Termin wszczęcia: 2020-02-17

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dział gospodarki materiałowej i zamówień


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się