Dostawa pomocy dydaktycznych dla 5 włocławskich liceów uczestniczących w projekcie pn. „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla 5 włocławskich liceów uczestniczących w projekcie pn. „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne, nr projektu Nr RPKP.10.02.02-04-0009/18 realizowanego przez Panaceum-Omega Maria Jolanta Wyborska w partnerstwie
z Gminą Miasto Włocławek”.

Zadanie nr 1 – Pracownia Fizyczna

1. Czajnik elektryczny - 15 szt.
2. Grzałka nurkowa - 15 szt.
3. Wskaźnik laserowy - 15szt.
4. Soczewki skupiające o różnych ogniskowych plus statyw do ich mocowania - 15 kpl.
5. Termometr laboratoryjny - 15 szt.
6. Waga szalkowa laboratoryjna - 9 szt.
7. Taśma miermicza - 45 szt.
8. Stoper elektroniczny - 45 szt.
9. Miernik uniwersalny cyfrowy - 15 szt.
10. Żarówki latarki z oprawką - 9 kpl.
11. Zasilacz o regulowanym napięciu - 9 szt.
12. Oporniki o różnym oporze - 9 kpl.
13. Dioda - 60 szt.
14. Przewody elektryczne - 9 kpl.
15. Magnesy o różnych kształtach-sztabowy, walcowy, podkowiasty - 30 kpl.
16. Opiłki żelaza - 90 kpl.
17. Styropianowe kubki jednorazowe - 90 zest.

Zadanie nr 2 - Pracownia chemiczna

18. Apteczka z wyposażeniem - 4 szt.
19. Butelki do roztworów z doszlifowanym korkiem - 60 szt.
20. Butla do wody destylowanej - 40 szt.
21. Fartuchy laboratoryjne - 120 szt.
22. Okulary ochronne - 120 szt.
23. Palniki spirytusowe - 60 szt.
24. Palniki gazowe - 60 szt.
25. Kwasomierz glebowy - 60 szt.
26. Pipety - 20 kpl.
27. Płytki ceramiczne - 60 szt.
28. Rękawiczki lateksowe - 60 kpl.
29. Tace laboratoryjne - 120 szt.
30. Bagietki - 240 szt.
31. Bibuła laboratoryjna - 40 kpl.
32. Cylindry miarowe - 80 szt.
33. Kolby stożkowe - 80 szt.
34. Korki gumowe, igielitowe - 400 szt.
35. Krystalizatory - 40 szt.
36. Lejki laboratoryjne - 60 szt.
37. Łapy do probówek - 60 szt.
38. Łyżki laboratoryjne - 60 szt.
39. Łyżki do spalań - 60 szt.
40. Parowniczki i moździerze - 60 szt.
41. Parowniczki i moździerze - 60 szt.
42. Pipety miarowe - 8 kpl.
43. Probówki - 400 szt.
44. Rozdzielacze - 40 szt.
45. Rurki szklane różnych kształtów - 40 kpl.
46. Sączki laboratoryjne - 60 op.
47. Statyw - 8 szt.
48. Stojaki na probówki - 20 szt.
49. Szalki Petriego - 120 szt.
50. Szczypce metalowe - 40 szt.
51. Szkiełka laboratoryjne - 120 kpl.
52. Węże gumowe o różnym przekroju i ściskacze do węży - 20 kpl.
53. Zlewki - 120 szt.
54. Odczynniki/substancje chemiczne - 4 kpl.
55. Modele do budowania cząsteczek - 4 szt.
56. Tablice chemiczne - 20 szt.
57. Układ okresowy – plansza - 8 szt.
58. Tabela rozpuszczalności – plansza - 4 szt.
59. Szafa (metalowa z odciągiem) na odczynniki - 4 szt.

Zadanie nr 3 - Pracownia biologiczna

60. Mikroskop z podłączeniem do komputera - 4 szt.
61. Lodówka - 4 szt.
62. Deski do krojenia - 120 szt.
63. Apteczka z wyposażeniem - 4 szt.
64. Fartuchy laboratoryjne - 120 szt.
65. Mikroskopy optyczne ( szkolne , stereoskopowe) - 8 szt.
66. Skalpele - 40 kpl.
67. Nożyczki - 40 kpl.
68. Lupa podświetlana - 40 szt.
69. Termometry laboratoryjne - 40 szt.
70. Przewodniki roślin i zwierząt. Proste klucze do oznaczania roślin - 60 kpl.
71. Szkiełka nakrywkowe - 80 kpl.
72. Mikroskopy terenowe - 12 szt.

Zadanie nr 4 - Pracownia matematyczna

73. Modele brył - ostrosłupy i graniastosłupy - 5 kpl.
74. Modele brył - bryły obrotowe - 5 kpl.
75. Kalkulatory - 150 szt.
76. System do przeprowadzania testów - 5 szt.

Zadanie nr 5 - Pracownia geograficzna

77. GPS - 4 szt.
78. Kompas - 120 szt.
79. Aparat fotograficzny - 4 szt.
80. Globus indukcyjny - 60 szt.
81. Kompas geologiczny - 20 szt.
82. Klatka meteorologiczna - 4 szt.
83. Lornetka - 20 szt.

Zadanie nr 6 - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla 5 włocławskich szkół

84. Komputer stacjonarny – 9 szt.
85. Monitor – 9 szt.
86. Pakiet biurowy – 9 szt.
87. Projektor – 5 szt.
88. Wizualizer cyfrowy – 5 szt.
89. Tablica kopiująca – 5 szt.


Ustalenia dodatkowe:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZZamówienie jest dofinansowywane w ramach projektu pn. „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.02.2020 | 09:45


» Lokalizacja

ul. Zielony Rynek 11/13
Włocławek 87-800
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13
Włocławek 87-800
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się