Szkolenie dla operatorów Automatycznych Systemów Ostrzegania ASO typu AUTOPROWA® i Ręcznych Systemów Ostrzegania RSO typu AUTOPROWA® dla 53 osób

» Opis zapytania

Szkolenie dla operatorów Automatycznych Systemów Ostrzegania ASO typu AUTOPROWA® i Ręcznych Systemów Ostrzegania RSO typu AUTOPROWA® dla 53 osób
W załączeniu:
1) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
2) Ogólne warunki udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (OWU),
3) Klauzula informacyjna (RODO).

Do realizacji zamówienia zastosowanie mają zapisy załączonych OWU.

Składając ofertę Wykonawca tym samym oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą informacyjną RODO załączoną do dokumentacji postępowania oraz zrealizował obowiązek, o którym mowa w ust. 3 Klauzuli informacyjnej RODO w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe otwarte
Rodzaj zamówienia: Usługi
Podstawa prawna: Regulamin logistyczny
Kategoria zakupowa / grupa materiałowa zamawiającego: SPRAWY PRACOWNICZE - SZKOLENIA KRAJOWE
Termin wszczęcia: 2020-02-14

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.02.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Zakład Maszyn Torowych ul. Spławy 2a, 31-987 Kraków


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Zakład MAszyn Torowych Dział zamówień i gospodarki materiałowej
ul. Spławy 2a
31-987 Kraków
fax: brak danych


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się