Zakup azotu ciekłego

» Opis zapytania

Nazwa: AZOT ciekły
Opis:
Ilość: 28 [tona]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Przedmiot
zakupu: Sukcesywne
dostawy azotu ciekłego skroplonego o czystości 99.999%. ·
Oferta w walucie
PLN netto.·
Koszty dostawy
oraz tankowania po stronie dostawcy.·
Nie ma możliwości
negocjacji złożonej oferty.·
Ilość azotu maksymalnie
28 ton.·
Dostawa
max. do 3 dni od chwili otrzymania zamówienia e-mail lub telefonicznie, 7 dni w
tygodniu przez 24 godziny.·
Oferent, który złożył najkorzystniejszą
ofertę a odmówi podpisania umowy po
zakończonej aukcji będzie wykluczony z możliwości składania ofert w
postępowaniach Zamawiającego na okres 12 miesięcy.·
Zamawiający może unieważnić aukcję z uwagi na
oferowanie ceny zakupu przewyższającej kwotę, którą Zamawiający może
przeznaczyć na finansowanie zamówienia.·
Dostawy sukcesywne
na podstawie zamówienia na adres COŚ ul. Gdyńska 1, 62-028
Koziegłowy.·
Ofertę należy
złożyć poprzez platformę zakupową OPENNEXUS. Oferent, który złoży
najkorzystniejszą ofertę zobowiązany
jest w następnym dniu po zakończeniu aukcji przesłać ofertę na papierze
firmowym z wypełnionym załącznikiem na adres e-mail. jozef.jasiczak@aquanet.pl·
Złożenie oferty
przez oferenta jest jednoznacznym z akceptacją warunków określonych w
zaproszeniu oraz umowie.·
W
przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez
najkorzystniejszego oferenta lub rezygnacji z dalszego udziału, zamawiający ma
prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.·
Wszelkie pytania
proszę składać wyłącznie poprzez OPENNEXUS. 2. Warunki
płatności Płatność
30 dni od daty dostarczenia faktury. 3. Termin
składania ofert w aukcji do 21.02.2020 godz. 12,00.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.02.2020 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Aquanet


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.