Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego do pracowni szkolnej: Sprzęt i narzędzia witrażowe w celu realizacji zajęć w ramach projektu pn.: „Zawodowo Damy Radę! Wsparcie zawodowe niepełnosprawnych uczniów SOSW w Bełchatowie”. Zamówienie realizowane jest przez Zamawiającego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego do pracowni szkolnej: Sprzęt i narzędzia witrażowe w celu realizacji zajęć w ramach projektu
pn.: „Zawodowo Damy Radę! Wsparcie zawodowe niepełnosprawnych uczniów SOSW
w Bełchatowie”. Zamówienie realizowane jest przez Zamawiającego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Kształcenie zawodowe.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Targowa 20
Bełchatów 97-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie im. gen. Janusza Głuchowskiego
ul. Targowa 20
Bełchatów 97-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się