Wykonanie terenów zielonych i ich pielęgnacja na terenie Gminy Dopiewo, z podziałem na następujące zadania: - zadanie nr 1: Wiosenne założenie zieleni na terenie Gminy Dopiewo, - zadanie nr 2: Pielęgnacja zieleni posadzonej w latach wcześniejszych na terenie Gminy Dopiewo, - zadanie nr 3: Wycinka drzew na terenie Gminy Dopiewo.

» Opis zapytania

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

a) Zadanie nr 1: Wiosenne założenie zieleni na terenie Gminy Dopiewo:
77.00.00.00-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze,
77.30.00.00-3 Usługi Ogrodnicze
b) Zadanie nr 2: Pielęgnacja zieleni posadzonej w latach wcześniejszych na terenie Gminy Dopiewo
77.00.00.00-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze,
77.30.00.00-3 Usługi Ogrodnicze

c) zadanie nr 3: Wycinka drzew na terenie Gminy Dopiewo.

77.21.14.00-6 Usługi wycinania drzew

2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: wykonanie terenów zielonych i ich pielęgnacja na terenie Gminy Dopiewo, z podziałem na następujące zadania (części):
- zadanie nr 1: Wiosenne założenie zieleni na terenie Gminy Dopiewo,
- zadanie nr 2: Pielęgnacja zieleni posadzonej w latach wcześniejszych na terenie Gminy Dopiewo,
- zadanie nr 3: Wycinka drzew na terenie Gminy Dopiewo.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odrębnie dla każdego z 3 zadań (3 części), został opisany w niżej wskazanych załącznikach do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

zadanie nr 1:
a) Załącznik nr 1.1. Specyfikacja wykonania i odbioru prac
b) Załącznik nr 1.2. Parametry materiału roślinnego ZAŁOŻENIE ZIELENI ZESTAWIENIE RZECZOWO – KOSZTOWE Wykaz materiału roślinnego, wielkość, rodzaj pojemnika, jakość i inne wymagania
c) Załącznik nr 1.3. Kosztorys - Założenie i pielęgnacja zieleni.
d) Załącznik nr 1.4. Haromonogram wykonywanych prac.
e) Załącznik nr 1.5. Karta miesięcznej pielęgnacji.
f) Załącznik nr 1.6. Projekt umowy.

zadanie nr 2:
a) Załącznik nr 1.1. Specyfikacja wykonania i odbioru prac.
b) Załącznik nr 1.2. Wykaz roślin do pielęgnacji
c) Załącznik nr 1.3. Kosztorys - pielęgnacja zieleni istniejącej
d) Załącznik nr 1.4. Haromonogram wykonywanych prac
e) Załącznik nr 1.5. Projekt umowy
f) Załącznik nr 1.6. Karta miesięcznej pielęgnacji

zadanie nr 3:
a) Załącznik nr 1.1. Specyfikacja wykonania i odbioru prac.
b) Załącznik nr 1.2. Kosztorys – wycinka drzew.
c) Załącznik nr 1.3. Haromonogram wykonywanych prac.
d) Załącznik nr 1.4. Projekt umowy.

2. Termin wykonania zamówienia:
2.1. zadanie nr 1 :
a) czynności wskazane w §2 ust. 1 pkt a) projektu umowy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2020r.,
b) czynności wskazane w §2 ust. 1 pkt b) projektu umowy w terminie od zakończenia prac wymienionych §2 ust. 1 pkt a), potwierdzonych protokołem odbioru częściowego, do dnia 31.10.2020r.,
c) czynności określone w §2 ust. 1 pkt c) projektu umowy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2020r.,
d) czynności wskazane w §2 ust. 1 pkt d) projektu umowy będą realizowane systematycznie w okresie 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru częściowego, prac wskazanych w §2 ust. 1 pkt c).

2.2. zadanie nr 2 : przez kolejne 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

2.3. zadanie nr 3 : od podpisania umowy do 30.04.2020r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.02.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Leśna
Dopiewo 62-070
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Gmina Dopiewo
ul. Leśna
Dopiewo 62-070
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się