Prowadzenie zajęć na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie AWL z przedmiotu "Historia Polski"

» Opis zapytania

Nazwa: Historia Polski - wykłady
Opis: wykłady
Ilość: 90 [godz.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Usługa: Przeprowadzenie zajęć z przedmiotu: HISTORIA POLSKI
Na studiach stacjonarnych wojskowych pierwszego stopnia, pierwszy rok, w semestrze letnim, w roku akademickim 2019/2020.
Liczba grup – 3 grupy wykładowe.
Liczba godzin – 30 godzin wykładów (jedna godzina zajęć trwa 45 minut)
Godziny przeprowadzenia zajęć: zgodnie z rozkładem zajęć.
Łącznie do przeprowadzenia zajęć: 90 godz. wykładów
Wymagania dotyczące Wykonawcy:
1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
2. Umiejętności komunikacyjne oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej.
3. Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z tematyką przedmiotu.
Wykonawca będzie zobowiązany posiadać własny zestaw podręczników oraz innych materiałów dydaktycznych niezbędnych
do przeprowadzenia zajęć wg wskazań Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia zajęć zgodnie
z kartą przedmiotu dostarczoną przez Zamawiającego. Wykonawca będzie prowadził zajęcia opierając się na semestralnym rozkładzie zajęć. Płatność za faktycznie przeprowadzoną liczbę godzin w danym miesiącu, dokonywana w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę, na formularzu określonym przez Zamawiającego.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

· odpis dyplomu (kopia);
· życiorys zawodowy;
· informacja o dorobku naukowym;
· wykaz publikacji.
Powyższe informacje muszą potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej nie występuje podatek vat.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.02.2020 | 09:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Studia

» Dane nabywcy

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się