Zakup wraz z dostawą towarów stanowiących doposażenie szkół: Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - II”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą towarów stanowiących doposażenie szkół: Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - II”, w podziale na cztery następujące części zamówienia: Część nr 1. wydawnictwa książkowe, programy edukacyjne i filmy DVD. Część nr 2. ubrania robocze. Część nr 3. elektronika. Część nr 4. artykuły różne. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Szczegółowy opis wszystkich części przedmiotu zamówienia, nazwy towarów, wymagania techniczne dotyczące parametrów dostarczonych towarów określone są w załączniku nr 1 do specyfikacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.02.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Harcerska 1
Chełmno 86-200
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Powiat Chełmiński
ul. Harcerska 1
Chełmno 86-200
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się