Dostawa drzew i krzewów

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Zakres dostaw dla poszczególnych części określają załączniki:
1) dla Części 1 – „Dostawa drzew - nasadzenia zastępcze.” – zgodnie z Załącznikiem nr 1
do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Część 1,
2) dla Części 2 – „Dostawa drzew i krzewów – Konserwacje.” – zgodnie z Załącznikiem nr 2
do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Część 2,
3) dla Części 3 – „Dostawa drzew i krzewów nasadzenia dodatkowe.” – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Część 3,

Ogółem Zamawiający zamierza zakupić:
 drzewa - 657 szt,
 krzewy - 7830 szt.
1.2. Wszystkie rośliny posadzone zostaną na terenie miasta Katowice - parki, zieleńce, skwery, pasy drogowe, terenach utrzymywanych przez Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach.
1.3. Wszystkie rośliny muszą być zgodne z gatunkami i odmianami podanymi w specyfikacji przetargu, posiadać cechy charakterystyczne dla odmiany oraz spełniać bez zastrzeżeń wymagania dotyczące wielkości.
1.4. Każda z roślin musi być oznaczona etykietą kolorową (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - Załączniki 1-3) zawierającą pełną nazwę rośliny w języku polskim oraz odmianę.
1.5. Miejsce dostawy realizowanej części jest określone w Załącznikach Nr 1-3.
1.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z parametrami, na podstawie których oceniona zostanie zgodność oferowanych roślin z wymaganiami Zamawiającego wraz z ilością, określony został w punktach 2-5 niniejszego Rozdziału oraz w Załącznikach 1-3 do SIWZ, opisujące przedmiot zamówienia odpowiednio dla poszczególnych części.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.02.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Tadeusza Kościuszki 138
Katowice 40-523
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej

» Dane nabywcy

Zakład Zieleni Miejskiej
ul. Tadeusza Kościuszki 138
Katowice 40-523
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Leśnictwo, łowiectwo i rybołóstwo z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.