Obsługa Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego (PAD) oraz dwóch dostrzegalni przeciwpożarowych (wieże obserwacyjne) na terenie Nadleśnictwa Trzebież w 2020 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie dyżurów przeciwpożarowych w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym (PAD) znajdującym się w budynku biurowym Nadleśnictwa Trzebież oraz Punktach Obserwacyjnych (wieże obserwacyjne) zlokalizowanych w leśnictwie Myślibórz oddz. 310 c, leśnictwie Tatynia
oddz. 531 a. Lokalizacja punktów obserwacyjnych przedstawiona została na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
Zakres rzeczowy oraz szczegółowy opis prac przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Zalesie 1
Tanowo 72-004
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi najmu pojazdów, łodzi i samolotów
  • Ochrona

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Trzebież
Zalesie 1
Tanowo 72-004
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się