Usługa przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń w zakresie Autodesk dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń w zakresie Autodesk, dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia w częściach. W ramach zamówienia Wykonawca zobligowany jest do przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia w zakresach:
 Autodesk Revit Architecture – szkolenie podstawowe – w wymiarze 2 kolejnych dni / 8 godzin dzienne, dla 2 grup liczących po 12 osób – studentów studiów stacjonarnych WBiA.
 Autodesk Revit Structure – szkolenie podstawowe – w wymiarze 2 kolejnych dni / 8 godzin dzienne, dla 2 grup liczących po 12 osób – studentów studiów stacjonarnych WBiA.
 Autodesk Revit Structure – szkolenie zaawansowane (II stopień) – w wymiarze 2 kolejnych dni / 8 godzin dziennie, dla 4 grup liczących po 12 osób – studentów studiów stacjonarnych WBiA.
 Autodesk Revit Structure: zbrojenie konstrukcji żelbetowych – w wymiarze 2 kolejnych dni / 8 godzin dzienne, dla 2 grup liczących po 12 osób – studentów studiów stacjonarnych WBiA.
 Autodesk Advance Steel – szkolenie podstawowe (I stopień) – w wymiarze 2 kolejnych dni / 8 godzin dzienne, dla 2 grup liczących po 12 osób – studentów studiów stacjonarnych WBiA.
 Autodesk Advance Steel – szkolenie zaawansowane (II stopień) – w wymiarze 2 kolejnych dni / 8 godzin dzienne, dla 2 grup liczących po 12 osób – studentów studiów stacjonarnych WBiA.
 Autodesk Robot Structural Analysis szkolenie podstawowe (I stopień) – w wymiarze 2 kolejnych dni / 8 godzin dzienne, dla 2 grup liczących po 12 osób – studentów studiów stacjonarnych WBiA.
 Autodesk Robot Structural Analysis szkolenie zaawansowane (II stopień) – konstrukcje żelbetowe wg Eurokodu – w wymiarze 2 kolejnych dni / 8 godzin dzienne, dla 2 grup liczących po 12 osób – studentów studiów stacjonarnych WBiA.
 Autodesk Robot Structural Analysis szkolenie zaawansowane (stopień II) – konstrukcje stalowe wg Eurokodu – w wymiarze 2 kolejnych dni / 8 godzin dzienne, dla 2 grup liczących po 12 osób – studentów studiów stacjonarnych WBiA.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.02.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
Kielce 25-314
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Politechnika Świętokrzyska
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
Kielce 25-314
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się