Usługi realizacji szkoleń dla uczniów Usługi realizowane są w ramach projektu: „Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy” WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18 – części I-VI zamówienia

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach w ramach projektu „Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy”, UDA-RPPD.03.03.01-20-0209/18-00, który jest realizowany przez Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr w partnerstwie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy udziale Realizatora – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.
I część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie Kurs Barmana;
II część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie Kurs Baristy;
III część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie Kurs Carvingu;
IV część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (rozszerzony);
V część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkolenia dla uczniów w zakresie szkolenia Kurs płetwonurka (in. Podstawowy stopień nurkowy CMAS P1 lub Open Water Diver czyli OWD);
VI część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie szkolenia Kurs pływania z elementami ratownictwa wodnego (in. Kurs ratownika wodnego);

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Spółdzielcza 8
Białystok 15-441
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Spółdzielcza 8
Białystok 15-441
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się