Dostawa materiałów dydaktycznych dla uczniów niezbędnych do realizacji zajęć i programów nauczania oraz w celu wyposażenia bibliotek szkolnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych dla uczniów niezbędnych do realizacji zajęć i programów nauczania oraz w celu wyposażenia bibliotek szkolnych w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej RPO WP 2014-2020).

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

Część 1 - Dostawa materiałów dydaktycznych w celu wyposażenia bibliotek szkolnych dla uczniów do realizacji zajęć w roku szkolnym 2019-2020

a) Zadanie 1 - Dostawa materiałów dydaktycznych w celu wyposażenia bibliotek szkolnych dla uczniów do realizacji zajęć w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku
b) Zadanie 2 - Dostawa materiałów dydaktycznych w celu wyposażenia bibliotek szkolnych do realizacji zajęć w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku
c) Zadanie 3 - Dostawa materiałów dydaktycznych w celu wyposażenia bibliotek szkolnych dla uczniów do realizacji zajęć w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku

Część 2 - Dostawa materiałów dydaktycznych (drobnego wyposażenia) dla uczniów do realizacji zajęć w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku w roku szkolnym 2019-2020


Przedmiot zamówienia należy dostarczyć we wskazanym terminie wraz z wyładunkiem i wniesieniem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami, w odliczonych ilościach dla poszczególnych części i zadań, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, pod adres:

Dla części 1:
a) Zadanie 1: ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork
b) Zadanie 2: ul. Warszawska 17, 84-300 Lębork
c) Zadanie 3: ul. Pionierów 16, 84-300 Lębork
Dla części 2: ul. Warszawska 17, 84-300 Lębork

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem minimalnych wymogów co do rodzaju i ilości materiałów, jak również wymagań jakościowych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Czołgistów 5
Lębork 84-300
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
Lębork 84-300
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się