Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla branży weterynaryjnej w ramach Projektu pn.: „Rynek pracy otwarty na młodych techników”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla branży weterynaryjnej w ramach Projektu pn.: „Rynek pracy otwarty na młodych techników”.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


Kurs inseminatora
a) 2 edycje kursu łącznie dla 40 uczestników przeprowadzone w następujących terminach:
• I edycja: do 30.04.2020 r.– 2 gr x 10 osób
• II edycja: do 30.04.2021 r. – 2gr x10 osób
b) Czas trwania edycji kursu – 50h/ 5 dni dla każdej z grup.
c) Miejsce przeprowadzenia kursu: do uzgodnienia.
W przypadku realizacji kursu poza miastem Łomża Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom dojazdu do miejsca realizacji kursu, zakwaterowania oraz wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja)
d) Tematyka:
• anatomia narządów rozrodczych bydła;
• fizjologia rozrodu bydła;
• technika zabiegu unasienniania i terminy unasienniania;
• zasady pracy inseminatora bydła (również BHP);
• dokumentacja hodowlana w rozrodzie;
• programy hodowlane;
• regulacje prawne dot. inseminacji –przepisy Polskie i UE;
• zasady i metody szacowania wartości hodowlanej bydła i doboru zwierząt do kojarzeń;
• postępowanie z nasieniem (zajęcia praktyczne w małych grupach);
• wykonywanie zabiegów sztucznego unasienniania (zajęcia praktyczne w małych
grupach na fantomach i/lub żywych zwierzętach).
e) Realizator opracowuje program kursu zgodny z tematyką oraz wymogami MRiRW.
f) Realizator zapewnia materiały szkoleniowe, sprzęt niezbędny do przeprowadzenia kursu,
zorganizowanie egzaminu.
g) Prowadzący kurs prowadzi ewidencję obecności uczestników.
h) Uczestnik uzyskuje certyfikat/zaświadczenie o ukończeniu kursu inseminacji bydła.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Stacha Konwy 11
Łomża 18-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7
ul. Stacha Konwy 11
Łomża 18-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się