Dostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych w ramach projektu "Nowoczesna edukacja szansą rozwoju młodzieży Zespołu Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie" w ramach Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Działania 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Nr projektu: RPLU.12.04.00-06-0048/17

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych w ramach projektu" Nowoczesna edukacja szansą rozwoju młodzieży Zespołu Szkół Nr 2 im B. Głowackiego w Krasnymstawie" w ramach Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, Nr projektu: RPLU.12.04.00-06-0048/17 4.2.1
Część I: Nazwa sprzętu/wyposażenia: 1) Mikroskop pomiarowy z wyświetlaczem LCD 1 szt. 2) Lunety 2 rodzaje (luneta celownicza, teleskop) 1 szt
Część II: Nazwa sprzętu/wyposażenia: 1 Zestaw wierteł, gwintowników i narzynek, rozwieraki, pogłębiacze, pilniki, piłki do metalu. 5 kompletów 2) Wiertarka stołowa 1 szt. 3) Zestaw stołowy przyrządów manipulacyjnych 5 kompletów 4) Lutownice 5 szt. 5) Nagrzewnice powietrza (mikropalnik) 5 szt. 6) Szlifierka (do tworzyw sztucznych).
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1
do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.02.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Sobieskiego 5
Krasnystaw 22-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego
ul. Sobieskiego 5
Krasnystaw 22-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się