Środki czystości, ręczniki frotte, ścierki do kurzu, ścierki do naczyń i ścierki do mycia podłóg.

» Opis zapytania

Środki czystości, ręczniki frotte, ścierki do kurzu, ścierki do naczyń i ścierki do mycia podłóg z dostawą na koszt sprzedającego do Sekcji Eksploatacji Działdowo, Olsztyn, Ełk i IZ Olsztyn. Asortyment i ilość wg załączonych kosztorysów ofertowych. Dostawy kwartalne na zgłoszenie Zamawiającego do dnia 31.12.2020 r.
Wypełnione kosztorysy dostaw łącznie z wymaganymi dokumentami wymienionymi w SIWZ należy dołączyć do złożonej oferty elektronicznie na Platformie Zakupowej. Wykonawca, który złoży ofertę zobowiązany jest dostarczyć próbki zaoferowanych produktów z pozycji w pkt. 3, 6, 7, 8, 9 i 16 z kosztorysu ofertowego na środki czystości jak również próbki ręczników i ścierek. Próbki muszą być dostarczone w terminie do dnia składania ofert na Platformie Zakupowej tj. do 03.02.2020 r. do godziny 12°° do tut. Zakładu w Olsztynie, ul. Lubelska 5, pokój nr 103
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe otwarte
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Podstawa prawna: Regulamin logistyczny
Kategoria zakupowa / grupa materiałowa zamawiającego: Wiele
Termin wszczęcia: 2020-01-28

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.02.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości
  • Chemia przemysłowa
  • Opakowania przemysłowe
  • Drzewo i produkty celulozowe
  • Tekstylia i skóry
  • Tworzywa sztuczne

» Dane nabywcy

Dział gospodarki materiałowej i zamówień
03-734


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii BHP i higiena osobista z ostatnich 10 dni.