Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w gminie Wiskitki w ramach zadania pn.: " Z MAŁYCH SZKÓŁ W WIELKI ŚWIAT - kompleksowy rozwój edukacji w Gminie Wiskitki "

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w gminie Wiskitki w ramach zadania pn.:
"Z MAŁYCH SZKÓŁ W WIELKI ŚWIAT - kompleksowy rozwój edukacji w Gminie Wiskitki".
1. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowany przez Gminę Wiskitki, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.
2. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do czterech szkół podstawowych z terenu Gminy Wiskitki:
a. Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II we Franciszkowie ul. Dębowa 25, 96-315 Wiskitki,
b. Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kamińskiego w Guzowie ul. Rodu Łubieńskich 2, 96-317 Wiskitki,
c. Szkoły Podstawowej im. prof. Zbigniewa Religi w Miedniewicach Miedniewice 86, 96-315 Wiskitki,
d. Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wiskitkach Plac Wolności 34, 96-315 Wiskitki.
Wykazy dostaw dla poszczególnych szkół stanowią Załącznik nr 11.
3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach nr 1-1d. Zamawiający zastrzega, że w uzasadnionych przypadkach będzie wymagał od Wykonawcy – oprócz dostawy – także montażu lub uruchomienia przedmiotu zamówienia (dotyczy to szczególnie zamówienia w części I).
4. Zamówienie składa się z 5 części
Część I – TIK
Część II – Zajęcia indywidualne
Część III – Przyroda
Część IV – Geografia, fizyka
Część V – Chemia, biologia, matematyka

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kościuszki 1
Wiskitki 96-315
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Wiskitki
ul. Kościuszki 1
Wiskitki 96-315
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się