„GOSPODARKA ŁOWIECKA W NADLEŚNICTWIE WŁOSZAKOWICE w roku 2020”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu gospodarki łowieckiej na terenie Nadleśnictwa Włoszakowice, obejmujących w szczególności organizację polowań zbiorowych i indywidualnych, utrzymanie urządzeń łowieckich, uprawę poletek łowieckich, dokarmianie zwierzyny, zabezpieczenie upraw rolnych przed szkodami od zwierzyny, preparacja trofeów.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ, kosztorysie ofertowym załączniku nr 2a do SIWZ oraz w warunkach Projektu Umowy załącznik nr 9 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.02.2020 | 14:00


» Lokalizacja

ul. Wolsztyńska
Włoszakowice 64-140
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z łowiectwem

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Włoszakowice
ul. Wolsztyńska
Włoszakowice 64-140
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się