Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów (kobiet i mężczyzn) szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w Technikum czy Branżowej Szkole I Stopnia powiatu wadowickiego, subregionu małopolski zachodniej, województwa małopolskiego w ramach realizacji projektu pn. Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego wg 5 zadań

» Opis zapytania

ZADANIE NR 1: Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem - kategoria II WJO w ramach projektu pn. Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach.

ZADANIE NR 2: Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko – ładowarki w ramach projektu pn. Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach

ZADANIE NR 3: Organizacja i przeprowadzenie kursu AutoCAD dla zaawansowanych w ramach projektu pn. Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Wadowicach.

ZADANIE NR 4: Organizacja i przeprowadzenie kursu kurs spawania metodą MAG 135 w ramach projektu pn. Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach

ZADANIE NR 5: Organizacja i przeprowadzenie kursu programowania w systemie CNC w ramach projektu pn. Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach.

Pozostałe szczegóły w SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.01.2020 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Batorego 2
Wadowice 34-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Powiat Wadowicki
ul. Batorego 2
Wadowice 34-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się